چین کابل مس عایق بندی شده سازنده
خانه محصولات

کابل تک هسته ای PVC

کابل تک هسته ای PVC

کابل مس عایق بندی شده با کابل تک عایق پی وی سی BCA 2.5mm PVC

کابل مس عایق بندی شده با کابل تک عایق پی وی سی BCA 2.5mm PVC

سفارشی کابل کابل تک هسته ای PVC تک هسته ای ISO SGS گواهی IEC 60227/228

سفارشی کابل کابل تک هسته ای PVC تک هسته ای ISO SGS گواهی IEC 60227/228

مقاوم در برابر حرارت PVC تک هسته ای کابل PVC عایق سیم سبز زرد سبز

مقاوم در برابر حرارت PVC تک هسته ای کابل PVC عایق سیم سبز زرد سبز

سیم کابل برق انعطاف پذیر PVC تک هسته ای سیم برق تک هسته ای

سیم کابل برق انعطاف پذیر PVC تک هسته ای سیم برق تک هسته ای

کابل تک هسته ای PVC کابل تک هسته ای Flex Flex

کابل تک هسته ای PVC کابل تک هسته ای Flex Flex

مواد کابل CCA عایق بندی شده با هسته عایق پی وی سی استاندارد Gb 5023.1

مواد کابل CCA عایق بندی شده با هسته عایق پی وی سی استاندارد Gb 5023.1

Page 1 of 1