چین کابل مس عایق بندی شده سازنده
خانه محصولات

سیم خدمات آلومینیومی

سیم خدمات آلومینیومی

سیم برق آلومینیومی بالای سر عایق Bs6004 / Iec227 آبی سبز سبز

سیم برق آلومینیومی بالای سر عایق Bs6004 / Iec227 آبی سبز سبز

سیم و کابل سیم آلومینیومی سیم پی وی سی هادی سرویس بسته بندی هوایی

سیم و کابل سیم آلومینیومی سیم پی وی سی هادی سرویس بسته بندی هوایی

کابل آلومینیومی زیرزمینی XLPE زیرزمینی کابل آلومینیومی 2 هسته ای

کابل آلومینیومی زیرزمینی XLPE زیرزمینی کابل آلومینیومی 2 هسته ای

کابل بسته نرم افزاری هوایی ABC 2 Wire Service Aluminium Core

کابل بسته نرم افزاری هوایی ABC 2 Wire Service Aluminium Core

کابل آلومینیومی تک هسته ای عایق PVC مشکی

کابل آلومینیومی تک هسته ای عایق PVC مشکی

سیم خدمات آلومینیومی تک عایق با ژاکت PVC XLPE

سیم خدمات آلومینیومی تک عایق با ژاکت PVC XLPE

Page 1 of 1