چین کابل مس عایق بندی شده سازنده
خانه محصولات

کابل تلفن چند هسته ای

کابل تلفن چند هسته ای

کابل تلفن Pvc کابل تلفن چند هسته ای 2 جفت 3 برای سیستم صوتی مخابرات

کابل تلفن Pvc کابل تلفن چند هسته ای 2 جفت 3 برای سیستم صوتی مخابرات

کابل تلفن PVC غلاف چند کاناله برای اتصال و حذف آسان

کابل تلفن PVC غلاف چند کاناله برای اتصال و حذف آسان

استفاده از ارتباطات داخلی کابل تلفن مسطح و دور چند هسته ای

استفاده از ارتباطات داخلی کابل تلفن مسطح و دور چند هسته ای

کابل تلفن 2 جفت 4 هسته ای و سفید گواهی ISO خاکستری قرمز زرد گواهینامه

کابل تلفن 2 جفت 4 هسته ای و سفید گواهی ISO خاکستری قرمز زرد گواهینامه

کابل برق عایق بندی شده چند هسته ای PVC عایق بندی شده

کابل برق عایق بندی شده چند هسته ای PVC عایق بندی شده

کابل تلفن چند هسته ای عایق انعطاف پذیر PP با رسانای سی سی

کابل تلفن چند هسته ای عایق انعطاف پذیر PP با رسانای سی سی

Page 1 of 1